Composietbruggen

2d. Composietbruggen

Bruggen van hout, staal of beton, daaraan zijn we gewend. Maar bruggen van vezelversterkte kunststoffen, oftewel composiet, zijn nog vrij nieuw. Zo nieuw dat er zelfs nog geen standaard normering voor is. Rotterdam heeft vooralsnog als enige gemeente in Nederland de kennis in huis om composietbruggen op kwaliteit en veiligheid te kunnen toetsen. Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam kan composietbruggen beoordelen, construeren en ontwerpen.

Nieuw bouwmateriaal met vele voordelen

Composiet bruggen hebben een lange levensduur, kunnen in zeer korte tijd geplaatst worden en zijn licht in gewicht en vrijwel onderhoudsvrij. Maar omdat het om een nieuw bouwmateriaal gaat, is het niet eenvoudig de kwaliteit van een composietbrug te beoordelen. Veel opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw zijn hiertoe nog niet in staat. Rotterdam kan zich inmiddels koploper noemen op het gebied van composietbruggen omdat zij al jaren geleden begonnen is met kennisverwerving.

Composiet als alternatief voor hout

De aanleiding voor het gebruik van composiet ontstond bij collegasector Buitenruimte die belast is met het beheer van de bruggen in de stad. Rotterdam moet honderden fietsers- en voetgangersbruggen, veelal van hout, vervangen. Maar door de fors gestegen prijs van (FSC-)hout is dit materiaal minder aantrekkelijk dan voorheen. Bovendien is de levensduur ervan beperkt. Composiet kan dan een goed alternatief zijn. Sinds 2008 zijn er al enkele tientallen composietbruggen geplaatst in de stad.

Beoordeling van composietbruggen

Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam heeft in 2009 in samenwerking samen met TU Delft en Hogeschool Rotterdam een innovatiestudie opgezet om de mogelijkheden van het nieuwe materiaal te onderzoeken. Die kennis, gekoppeld aan de opgedane praktijkervaring, stelt het Ingenieursbureau in staat andere gemeenten en marktpartijen van advies te dienen en ontwerpen van derden te beoordelen.

Ontwikkeling normering

Bij gebrek aan een specifieke normering worden composietbruggen op dit moment nog conform beton- en staalconstructies beoordeeld. Daarom werkt het Ingenieursbureau ook mee aan de ontwikkeling van CUR-aanbevelingen en normeringen. Het doel is in de toekomst de constructie op basis van een composietnorm te kunnen ontwerpen en beoordelen.

Meer informatie

Bij de kennisontwikkeling rondom composietbruggen zijn onder meer ing. Mozafar Said (projectleider), ing. Willam Schutte (constructeur) en dr. ir. Cees Blom (adviseur) betrokken. Cees Blom is tevens docent aan Technische Universiteit in Delft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mozafar Said, projectleider van Productgroep Civiele Constructies.

Het Ingenieursbureau Rotterdam heeft een aantal artikelen in vakbladen gepubliceerd over composietbruggen, waarbij dieper op de techniek wordt ingegaan.

Andere interessante projecten