Elvira de Kraag

Profiel

 

Allround communicatieadviseur met meer dan 20 jaar ervaring. Sinds 2002 zelfstandig professional.

Sterk in:

 • Advies op tactisch en operationeel niveau
 • Begeleiding projecten en evenementen
 • Productie van online en offline communicatiemiddelen
 • Maken van aansprekende en doelgroepgerichte content
 • Visualisatie van krachtige en heldere boodschappen
 • Structuur aanbrengen in complexe materie
 • Bewaken van consistente aanpak en samenhang in projecten

Werkervaring

April 2018 – november 2018 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Senior communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • Maken en uitvoering geven aan communicatieplan samenwerkingsprogramma Democratie in Actie
 • Hervorming en doorontwikkeling www.lokale-democratie.nl
 • Ontwikkeling huisstijl, nieuwsbrief, banners en andere communicatiematerialen
 • Inhuur en aansturing grafisch bureau en webbouwer
 • Verzamelen, (her)schrijven en plaatsen van content in woord en beeld op website en tweewekelijkse nieuwsbrief
 • Productie uitgave Denken over Lokale Democratie
November 2017 – februari 2018 |  Nationale-Nederlanden, Contentmanager Klantcontactprogramma

Verantwoordelijk voor:

 • Schrijven van aansprekende teksten over financiële onderwerpen
 • Bedenken en verdelen van onderwerpen over de verschillende doelgroepen
 • Bewaken van deadlines zeswekelijkse e-mailcampagne (EDM)
Maart 2016 – februari 2017 | Rijkswaterstaat, Senior communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • Uitwerken propositie RWS Datalab
 • Maken planning en communicatiekalender
 • Organisatie openingsevenement bij CIV in Delft
 • Inrichten interne en externe communicatiekanalen
 • Productie openingsfilm
 • Schrijven diverse artikelen adhv interviews en beschrijvend materiaal
Februari 2015 – februari 2016 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Senior communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • Uitwerking interne communicatie reorganisatie
 • (Hoofd)redactie twee wekelijkse managementnieuwsbrief
 • Verzamelen interne succesverhalen, Interviewen betrokkenen, vertalen in woord en beeld
 • Plaatsen artikelen en aanjagen discussie op intranet
 • Beeldredactie mediabibliotheek
Januari 2010 – September 2013 | Shell International, Senior communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • Projectmanagement communicatiemiddelen (infographics, video’s, presentaties)
 • Productiebegeleiding jaarverslagen
 • Klantcontact, overleg met stakeholders, budgetbewaking
 • Aansturing creatieve teams
 • Productie en eindredactie jaarverslagen (6 Engelse edities, 1 Nederlandse)
 • Beeldredactie
 • Productie video-materiaal
November 2010 – December 2012 | Zichtbare Schakels Rotterdam, Senior communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • Adviseur en sparringpartner programmanager
 • Schrijven en uitvoering geven aan communicatieplan
 • Productiebegeleiding website, flyers, posters, beursmateriaal, etc.
 • Interviews mensen in het veld (wijkverpleegkundigen), uitwerking daarvan
 • Redactie en publicatie van casussen met clienten en huisartsen
 • Organisatie fotosessies
Oktober 2009 – Juli 2011 | Gemeente Rotterdam, Senior communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • Communicatie naar inwoners over beleid inzake grondwaterstand in relatie tot riolering en funderingsproblematiek
 • Productie folder en webpagina’s ‘de Veilige Rioolmonitor’
 • Schrijven teksten ‘De Blauwe Verbinding’
 • Productie ‘De andere helft van Rotterdam’, de visie van de gemeente op gebruik van de ondergrond
 • Verzamelen best practices interne samenwerking en uitwerken voor intranet
 • Verzamelen top-10 infrastructurele projecten Ingenieursbureau, houden van interviews voor website en speciale uitgave Randstad Rail en Rotterdam Centraal
 • Eindredactie nota over de zondagsopenstelling van WC Alexandrium van verantwoordelijk wethouder Schrijer
1991 – 2009 | Diverse communicatiefuncties, vanaf 2002 als zelfstandige

O.a. gewerkt voor: 

 • SenterNovem (later RVO.nl)
 • Nederlandse Dagbladunie (later De Perscombinatie)
 • MediaMend (mediabureau)
 • The Greenery
 • De Hypothekers Associatie
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Center Parcs
 • KPMG Klynveld
 • en een aantal reclamebureaus.

Opleidingen

 • 2007
  Certificate of Proficiency in English, Hogeschool Rotterdam
 • 2004 – 2006
  Propedeuse docentenopleiding Engels, Hogeschool Rotterdam
 • 1996 - 2002
  HEAO Commerciële Economie (CE), HES Rotterdam
 • 1985 - 1991
  VWO, Libanon College Rotterdam

Cursussen

 • 2017
  Frank Watching Online Trainingen - Conversieoptimalisatie (Jurjen Jongejan)
 • 2016
  Dienst Publiek en Communicatie (DPC) – Training Hippo voor de overheid
 • 2014 - 2015
  KG Online Academy: 8 trainingen op online gebied
  Zoekmachineoptimalisatie (SEO) | Conversieoptimalisatie | Facebook | Twitter | WordPress | E-mailmarketing | Google AdWords | Google Analytics

Digitale vaardigheden

Word | Excel | Powerpoint | Google Analytics | AdWords | social media (LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube) | CMS (Hippo, Smartsite, WordPress)| Sharepoint  | basiskennis Photoshop | basiskennis HTML 5

Persoonlijke interesses en hobby’s

Opvoeding en didactiek | sportvliegen | pianospelen | theater en klassieke muziek |ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, elektrisch vervoer en het financieel systeem

Contact

Elvira de Kraag
Rotterdam

T: 0619-208 470